Home / Tài liệu lớp 11 / Ngữ văn lớp 11 / Viết đoạn văn khoảng 200 từ trình bày suy nghĩ của mình về môi quan hệ giữa học và hành

Viết đoạn văn khoảng 200 từ trình bày suy nghĩ của mình về môi quan hệ giữa học và hành

Viết đoạn văn khoảng 200 từ trình bày suy nghĩ của mình về môi quan hệ giữa học và hành

Bài làm

Đã từ bao đời nay, dân tộc ta vốn có truyền thống hiếu học, việc học luôn rất được chú trọng trong cuộc sống của mọi người. "Học" là tiếp thu và tích lũy kiến thức từ trong sách vở, từ cuộc sống, từ những người xung quanh. Học là một quá trình trau dổi kiến thức không ngừng nghỉ, cần thiết cho mọi giai đoạn trong cuộc sống mỗi con người. "Hành" có nghĩa là làm, là áp dụng những gì đã học vào đời sống thực tế.

Và cũng như học, việc hành cũng theo ta suốt cả cuộc đời, tất cả những việc ta làm hằng ngày cũng đã kể như là "hành" vậy. "Học" mà không "hành" thì không thể nào hiểu được thấu đáo vấn đề, không vận dụng được trong đời sống thì việc học cũng chẳng thể có ích. Mặc khác, nêu chỉ có "hành" mà không "học" thì không thể có đủ kiến thức mà thực hiện, "hành" như vậy chưa tới nơi tới chôn, không thể tạo được kết quả cần thiết. Hơn nữa, xã hội chúng ta đang càng ngày càng phát triển, không cần những người chỉ biết lí thuyết suông mà cẩn những người biết vận dụng những điều mình hiểu vào cuộc sống.

Con người không chỉ cần liên tục mở mang kiến thức mà còn cần tiếp tục luyện tập, áp dụng không ngừng vào cuộc sống nữa. Kẻ có học và biết hành là nguyên khí quôc gia. Những kẻ làm không có thực học, dĩ nhiên "hành" là những tính toán ích kỉ, vụ lợi… Muốn học rộng phải có phương pháp học tập đúng đắn, đặc biệt "học phải đi đối với hành". "Học" là kim chỉ nam dẫn đường, còn "hành" là con thuyền đưa kim chỉ nam ấy băng qua đại dương kiến thức bao la.

Xem thêm:  Suy nghĩ về hiện tượng vứt rác bừa bãi

Check Also

tailieuphothong img - Suy nghĩ về hiện tượng vứt rác bừa bãi

Suy nghĩ về hiện tượng vứt rác bừa bãi

Suy nghĩ về hiện tượng vứt rác bừa bãi Bài làm Trong thế kỉ 21 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *