Home / Tài liệu lớp 8 / Địa lý lớp 8 / Việc suy giảm tài nguyên rừng gây hậu quả gì?

Việc suy giảm tài nguyên rừng gây hậu quả gì?

Việc suy giảm tài nguyên rừng gây hậu quả gì?

Hậu quả của việc suy giảm rừng:

– Quá trình xói mòn đất ở vùng địa hình dốc xảy ra nhanh hơn.

– Làm hạ mực nước ngầm.

– Gây hiện tượng đá lở, đất trượt.

– Mất nơi sinh sống của động vật.

– Làm khí hậu nóng lên.

– Thiếu nguyên liệu cho các ngành công nghiệp.

– Mất cảnh quan.

Xem thêm:  Dựa vào vốn biểu biết của mình, em hãy nêu những nhân tố tạo nên sự phong phú về thành phần loài của sinh vật nước ta và cho ví dụ.

Check Also

tailieuphothong img - Vùng biển Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa, em hãy chứng minh điều đó thông qua các yếu tố khí hậu của biển.

Vùng biển Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa, em hãy chứng minh điều đó thông qua các yếu tố khí hậu của biển.

Vùng biển Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa, em hãy chứng minh …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *