Home / Tài liệu lớp 8 / Sinh học lớp 8 / Vì sao nói chuyển hóa vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống?

Vì sao nói chuyển hóa vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống?

Vì sao nói chuyển hóa vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống?

Mọi hoạt động sống của cơ thể đều cần năng lượng, năng lượng được giải phóng từ quá trình chuyển hóa. Nếu không có chuyển hóa thì không có hoạt động sống.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

Xem thêm:  Ý nghĩa của sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện trong đời sống con người?

Check Also

tailieuphothong img - Trình bày rõ các chức năng của tinh hoàn và buồng trứng.

Trình bày rõ các chức năng của tinh hoàn và buồng trứng.

Trình bày rõ các chức năng của tinh hoàn và buồng trứng. Tinh hoàn và …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *