Home / Tài liệu lớp 10 / Địa lý lớp 10 / Vì sao lượng mùn trong đất giảm ở các khu vực đất trống, đồi núi trọc? Cần có những biện pháp nào để bảo vệ đất ở các khu vực này?

Vì sao lượng mùn trong đất giảm ở các khu vực đất trống, đồi núi trọc? Cần có những biện pháp nào để bảo vệ đất ở các khu vực này?

Vì sao lượng mùn trong đất giảm ở các khu vực đất trống, đồi núi trọc? Cần có những biện pháp nào để bảo vệ đất ở các khu vực này?

– Lượng mùn trong đất giảm ở các khu vực đất trống, đồi núi trọc vì:

+ Mất đi lớp phủ thực vật nên đất mất đi nguồn vật chất hữu cơ để tạo mùn.

+ Hoạt động xói mòn và rửa trôi tăng cường làm cho mùn bị cuốn trôi đi.

– Biện pháp chủ yếu là: tái tạo lại rừng và bảo vệ rừng tái tạo.

Xem thêm:  Trình bày khái niệm, sự biểu hiện và ý nghĩa thực tiền của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí.

Check Also

tailieuphothong img - Lấy ví dụ về những hậu quả xấu do tác động của con nguôi gây ra đối với môi trường tự nhiên.

Lấy ví dụ về những hậu quả xấu do tác động của con nguôi gây ra đối với môi trường tự nhiên.

Lấy ví dụ về những hậu quả xấu do tác động của con nguôi gây …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *