Home / Tài liệu lớp 8 / Sinh học lớp 8 / Trình bày quá trình hình thành một phản xạ có điều kiện (tự chọn) và nêu rõ những điều kiện để sự hình thành có kết quả.

Trình bày quá trình hình thành một phản xạ có điều kiện (tự chọn) và nêu rõ những điều kiện để sự hình thành có kết quả.

Trình bày quá trình hình thành một phản xạ có điều kiện (tự chọn) và nêu rõ những điều kiện để sự hình thành có kết quả.

Có thể lấy ví dụ: khi cho gà ăn kết hợp với gõ mõ làm nhiều lần như vậy ở gà hình thành phản xạ có điều kiện: "tiếng mõ là tín hiệu gọi ăn", nên khi nghe mõ là gà chạy về ăn. Sở dĩ như vậy là do giữa vùng thính giác và vùng ăn uống trên vỏ não đã hình thành đường liên hệ tạm thời. Tuy nhiên, nếu gõ mõ mà gà chạy về mà không được cho ăn nhiều lần thì về sau có nghe tiếng mõ gà cũng không chạy về nữa. Đó là do đường liên hệ tạm thời giữa vùng ăn uống và vùng thính giác không được củng cố nên đã mất.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

Xem thêm:  Mô tả cấu tạo trong của đại não

Check Also

tailieuphothong img - Trình bày rõ các chức năng của tinh hoàn và buồng trứng.

Trình bày rõ các chức năng của tinh hoàn và buồng trứng.

Trình bày rõ các chức năng của tinh hoàn và buồng trứng. Tinh hoàn và …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *