Home / Tài liệu lớp 7 / Địa lý lớp 7 / Trình bày các kiểu môi trường chính ở Trung và Nam Mĩ.

Trình bày các kiểu môi trường chính ở Trung và Nam Mĩ.

Trình bày các kiểu môi trường chính ở Trung và Nam Mĩ.

– Rừng thưa và xavan phát triển ở vùng trung tâm và phía tây sơn nguyên Bra-xin.

– Thảo nguyên khô phát triển trên cao nguyên phía đông An-đét thuộc Ác-hen-ti-na.

– Rừng xích đạo điển hình nhất trên thế giới bao phủ đồng bằng A-ma-dôn.

– Hoang mạc A-ta-ca-ma hình thành ở ven biển phía tây dãy An-đét.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

Xem thêm:  Nêu những sự khác nhau cơ bản giữa quần cư đô thị và quần cư nông thôn.

Check Also

tailieuphothong img - Nêu những đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực.

Nêu những đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực.

Nêu những đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực. Những đặc điểm tự nhiên …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *