Home / Tài liệu lớp 10 / Địa lý lớp 10 / Trên Trái Đất có mấy dải hội tụ nhiệt đới? Dải hội tụ nhiệt đới khác frông ở điếm chủ yếu nào?

Trên Trái Đất có mấy dải hội tụ nhiệt đới? Dải hội tụ nhiệt đới khác frông ở điếm chủ yếu nào?

Trên Trái Đất có mấy dải hội tụ nhiệt đới? Dải hội tụ nhiệt đới khác frông ở điếm chủ yếu nào?

– Trên Trái Đất chỉ có duy nhất một dài hội tụ nhiệt đới chung cho cả hai bán cầu, đó là nơi tiếp xúc của khối khí Xích đạo bán cầu Bắc và bán cầu Nam.

– Sự khác nhau cơ bản giữa dải hội tụ nhiệt đới và frông:

+ Dải hội tụ nhiệt đới là mặt tiếp xúc cùa khối khí Xích đạo bán cầu Bắc và Nam, đây đều là hai khối khí có cùng tính chất nóng ẩm.

+ Trong khi frông là mặt tiếp xúc cùa hai khối khí có nguồn gốc khác nhau và khác biệt nhau về tính chất vật lí.

Xem thêm:  Tốc độ dòng chảy của sông phụ thuộc vào những nhân tố nào?

Check Also

tailieuphothong img - Lấy ví dụ về những hậu quả xấu do tác động của con nguôi gây ra đối với môi trường tự nhiên.

Lấy ví dụ về những hậu quả xấu do tác động của con nguôi gây ra đối với môi trường tự nhiên.

Lấy ví dụ về những hậu quả xấu do tác động của con nguôi gây …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *