Theo em, khi nào thì công dân có quyền khiếu nại, mục đích của việc khiếu nại?

Theo em, khi nào thì công dân có quyền khiếu nại, mục đích của việc khiếu nại?
5 (100%) 480 votes

Quyền khiếu nại là quyền của công dân, đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét lại các quyết định, các việc làm của cán bộ công chức nhà nước khi thực hiện công vụ theo quy định của pháp luật, quyết định kỉ luật, khi cho rằng quyết định hoặc hành vi đó trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Loading...

Người khiếu nại có thể đến cơ quan khiếu nại trực tiếp hoặc gửi đơn thư khiếu nại đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Loading...

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Hãy nêu cách trang trí bàn tiệc?