Theo em, khi nào thì công dân có quyền tố cáo, mục đích của việc tố cáo?

Theo em, khi nào thì công dân có quyền tố cáo, mục đích của việc tố cáo?
5 (100%) 480 votes

Quyền của công dân, báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về một vụ, việc vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Loading...

Người tố cáo có thể gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

Loading...