Home / Tài liệu lớp 9 / Địa lý lớp 9 / Tại sao cần ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ?

Tại sao cần ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ?

Tại sao cần ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ?

– Tài nguyên thuỷ, hải sản có giới hạn và đang cạn kiệt, nhất là ở vùng biển ven bờ. Nguyên nhân chủ yếu do phương thức khai thác ồ ạt, vô tổ chức, quá nhiều lao động và tàu thuyền nhỏ đã tạo nên sự mất cân đối giữa nguồn hải sản với số lượng phương tiện và người đánh bắt, dẫn đến cạn kiệt thuỷ sản ven bờ.

– Đánh bắt xa bờ tuy đòi hỏi nhiều vốn, phương tiện kĩ thuật hiện dại và tay nghề cao, nhưng tránh được nguy cơ làm cạn kiệt thuỷ sản ven bờ, ô nhiễm môi trường vùng nước ven biển, năng suất và sản lượng đánh bắt cao hơn,…

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

Xem thêm:  Chúng ta cần tiến hành những biện pháp gì để phát triển giao thông vận tải biển?

Check Also

tailieuphothong img - Nêu ý nghĩa của việc phát triển nghề rừng theo hướng nông - lâm kết hợp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Nêu ý nghĩa của việc phát triển nghề rừng theo hướng nông – lâm kết hợp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Nêu ý nghĩa của việc phát triển nghề rừng theo hướng nông – lâm kết …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *