Home / Tài liệu lớp 8 / Ngữ văn lớp 8

Ngữ văn lớp 8

Hướng dẫn soạn bài môn Ngữ văn lớp 8, hướng dẫn làm dàn ý tập làm văn Ngữ văn 8 và bài làm văn mẫu môn Ngữ văn lớp 8 tham khảo cho học sinh.

Tóm tắt văn bản Lão Hạc

tailieuphothong img - Tóm tắt văn bản Lão Hạc

Tóm tắt văn bản Lão Hạc Bài làm Lão Hạc truyện ngắn xuất sắc của nhà văn Nam Cao. Tác phẩm truyện ngắn khá tiêu biểu của dòng văn học hiện thực, nội dung truyện đã phần nào phản ánh được hiện trạng xã hội Việt Nam trước Cách mạng …

Read More »