Home / Tài liệu lớp 7 / Giáo dục công dân lớp 7

Giáo dục công dân lớp 7

Lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 7, hướng dẫn trả lời câu hỏi sách giáo khoa môn Giáo dục công dân 7 và đề cương câu hỏi ôn tập môn Giáo dục lớp 7.

Theo em, trong học sinh hiện nay có hiện tượng mê tín dị đoan không ? Cho ví dụ. Theo em, làm cách nào để khắc phục hiện tượng đó?

tailieuphothong img - Theo em, trong học sinh hiện nay có hiện tượng mê tín dị đoan không ? Cho ví dụ. Theo em, làm cách nào để khắc phục hiện tượng đó?

Trong học sinh hiện nay vốn có hiện tượng mê tín dị đoan. Trước khi thi kiêng không ăn trứng, không ăn xôi đậu đen, không ăn chuối Trước khi đi học, đi thi sợ gặp gái, cúng bái trước khi đi thi để đạt được điểm cao.. Để khắc …

Read More »

Em hiểu thế nào là môi trường ? Môi trường có ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống con người ? Cho một vài ví dụ về những việc làm ô nhiễm môi trường.

tailieuphothong img - Em hiểu thế nào là môi trường ? Môi trường có ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống con người ? Cho một vài ví dụ về những việc làm ô nhiễm môi trường.

Môi trường là toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người, có tác động tới đời sống, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên. Những điều kiện đó hoặc đã có sẵn trong tự nhiên (rừng cây, đồi núi, sông, hồ…) …

Read More »

Có quan niệm cho rằng : chỉ có thể xây dựng kế hoạch hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, không thể xây dựng kế hoạch sống và làm việc dài hơn. Em đồng tình hay phản đối? Vì sao?

tailieuphothong img - Có quan niệm cho rằng : chỉ có thể xây dựng kế  hoạch hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, không thể xây dựng kế hoạch sống và làm việc dài hơn. Em đồng tình hay phản đối? Vì sao?

Em không đồng tình với ý kiến trên, vì: có thể xây dựng kế hoạch sống, làm việc trong nhiều năm (không cần chi tiết), định hướng phấn đấu nghề nghiệp cho tương lai của bản thân Ví dụ: Trong một bậc học, chúng ta đang học ở bậc THCS …

Read More »