Home / Tài liệu lớp 12 / Ngữ văn lớp 12

Ngữ văn lớp 12

Hướng dẫn soạn bài môn Ngữ văn lớp 12, hướng dẫn làm dàn ý tập làm văn Ngữ văn 12 và bài làm văn mẫu môn Ngữ văn lớp 12 tham khảo cho học sinh.

Tóm tắt tác phẩm Vợ nhặt

tailieuphothong img - Tóm tắt tác phẩm Vợ nhặt

Tóm tắt tác phẩm Vợ nhặt Bài làm Bài số 1 Câu chuyện xảy ra tại thời điểm nạn đói vào năm 1945 đang xảy ra và cướp đi sinh mạng của hàng triệu người đã chết đói vì thiếu lương thực. Hoàn cảnh lúc bấy giờ rất thê lương, đến …

Read More »

Em hãy bình luận chứng minh câu nói của Bác Hồ: “Văn hóa, văn nghệ cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”

tailieuphothong img - Em hãy bình luận chứng minh câu nói của Bác Hồ: “Văn hóa, văn nghệ cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”

Em hãy bình luận chứng minh câu nói của Bác Hồ: “Văn hóa, văn nghệ cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy” Bài làm Hồ Chí Minh là một nhà văn, nhà thơ, nhà chính trị vĩ đại của dân tộc ta. …

Read More »

Nghị luận: Lòng nhân ái

tailieuphothong img - Nghị luận: Lòng nhân ái

Nghị luận: Lòng nhân ái Hướng dẫn Mở bài: Từ xưa đến nay tình yêu thương giữa người với người luôn là truyền thống mà mỗi chúng ta cần phải phát huy. Đó là một trong những tình cảm tốt đẹp, gắn kết những trái tim lại với nhau, giúp …

Read More »