Home / Tài liệu lớp 10 / Địa lý lớp 10

Địa lý lớp 10

Lời giải bài tập Địa lý lớp 10, hướng dẫn trả lời câu hỏi sách giáo khoa môn Địa lý 10 và đề cương câu hỏi ôn tập môn Địa lý lớp 10 tham khảo cho học sinh.

Tại sao việc giải quyết vấn đề môi trường đòi hỏi sự nỗ lực chung của các quốc gia và toàn thế giới loài người?

tailieuphothong img - Tại sao việc giải quyết vấn đề môi trường đòi hỏi sự nỗ lực chung của các quốc gia và toàn thế giới loài người?

Tại sao việc giải quyết vấn đề môi trường đòi hỏi sự nỗ lực chung của các quốc gia và toàn thế giới loài người? Điều này xuất phát từ tính thống nhất không thể chia cắt được của môi trường, khả năng gây ra những phản ứng dây chuyền …

Read More »

Nêu khái niệm về lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan). Phân biệt lớp vỏ Trái Đất vói lớp vỏ địa lí (về chiều dày, thành phần vật chất…). 

tailieuphothong img - Nêu khái niệm về lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan). Phân biệt lớp vỏ Trái Đất vói lớp vỏ địa lí (về chiều dày, thành phần vật chất...). 

Nêu khái niệm về lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan). Phân biệt lớp vỏ Trái Đất vói lớp vỏ địa lí (về chiều dày, thành phần vật chất…). Lớp vỏ địa lí hay lớp vỏ cành quan là lớp vỏ của Trái Đất, ở đó các lớp vỏ …

Read More »