Home / Tài liệu lớp 9 / Ngữ văn lớp 9 / Suy nghĩ về câu văn: Bản sắc Việt Nam. Chính là tâm hồn Việt Nam

Suy nghĩ về câu văn: Bản sắc Việt Nam. Chính là tâm hồn Việt Nam

Trình bày suy nghĩ của anh/chị trong một đoạn văn ngắn về câu văn: "Bản sắc Việt Nam. Chính là tâm hồn Việt Nam".

Bài làm

Một dân tộc cần phải có một nền văn hóa riêng cũng giống như mỗi cá nhân trong cuộc đời phải có cá tính riêng để làm nên cái "tôi" của chính mình, để phân biệt mình với người khác. Một đất nước làm sao có thể tổn tại bền vững khi mà nhắc đến nó, người ta chẳng có có gì để nói đến? Văn hóa là một trong những yếu tố quan trọng nhất để nó làm nên truyền thống của một dân tộc.

Những giá trị văn hóa phi vật thể cũng phần nào phản ánh được tâm tư, tình cảm, suy nghĩ, tâm hổn con người. Văn hóa Việt giản dị nhưng có chiều sâu và có bản sắc riêng, con người Việt Nam bình dị, hết sức tinh tế nhưng cũng vô cùng anh dũng, kiến cường. Chính truyền thông văn hóa làm nên cội nguồn, gốc rễ cho dân tộc. Trong bối cảnh xã hội hiện nay, có rất nhiều thuận lợi khi chúng ta mỏ cửa, giao lưu với các nước trên thế giói mở ra nhiều co hội để quảng bá văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Nhưng nếu như chúng ta không có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thì sẽ làm mất dần đi những giá trị văn hóa độc đáo.

Xem thêm:  Nghị luận: Vấn đề đọc sách của học sinh hiện nay

Làm sao để hòa nhập mà không hòa tan là một vân đề không đon giản nhưng không phải là không thể làm được nêu như mỗi người chúng ta đều có ý thức giữ gìn những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, đặc biệt là thế hệ trẻ hiện nay. Môi người hãy tự trau dổi cho mình vốn hiểu biết về văn hóa dân tộc. Làm sao để bạn bè quôc tê hiểu và yêu thích văn hóa của đất nước chúng ta, đó cũng là một cách để giữ gìn bản sắc văn hóa bởi ai đó đã từng nói rằng: "Cái cho đi cũng là cái còn lại mãi mãi". Việc giữ gìn truyền thống văn hóa phải bắt đầu từ việc giữ gìn truyền thôrig của môi gia đình, mỗi địa phưong, vùng miền cụ thể. Và mỗi nét đặc sắc trong văn hóa của hon năm mươi dân tộc anh em sẽ làm nên một nền văn hóa Việt Nam đa dạng, đậm đà bản sắc.

Có thể nói, việc giữ gìn những giá trị văn hóa không phải là trách nhiệm của riêng ai mà cần có sự tham gia của tất cả mọi người, không phải bằng khẩu hiệu, bằng lòi nói mà bằng những việc làm hết sức cụ thể. Tuy nhiên, giữ gìn bản sắc văn hóa không có nghĩa là không có sự giao lưu, học hỏi. Mỗi nền văn hóa đều có thếmạnh riêng của nó. Tiếp thu một cách hợp lí có chọn lọc sẽ là điều kiện để làm giàu có thêm văn hóa của dân tộc. Có thể nói giữ gìn bản sắc văn hóa không chỉ có ý nghĩa với cộng đổng dân tộc, nhân loại mà còn rất ý nghĩa đốì với mỗi con người vì những giá trị văn hóa đó được thể hiện trong nếp sống, nếp nghĩ hằng ngày của mồi con người. Văn hóa là một nét đẹp của cuộc sống và dù có những đổi thay thì "nếp sống tốt đẹp của cha ông vẫn lặng lẽ chảy trong cuộc sống ồ ạt của hôm nay".

Xem thêm:  Cảm nhận về nhân vật Lục Vân Tiên trong đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

Check Also

tailieuphothong img - Tóm tắt và bố cục Chuyện người con gái Nam Xương

Tóm tắt và bố cục Chuyện người con gái Nam Xương

Tóm tắt và bố cục Chuyện người con gái Nam Xương Bài làm 1. Bố …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *