Quyền sở hữu đối với tài sản bao gồm những quyền gì?

Đánh giá bài viết

Quyền sở hữu tài sản của công dân bao gồm:

Loading...

– Quyền chiếm hữu và quyền trực tiếp nắm giữ, quản lý tài sản;

– Quyền sử dụng: là quyền hai thác giá trị tài sản và hưởng lợi từ giá trị sử dụng tài sản

– Quyền định đoạt: quyết định đối với tài sản như mua, tặng, cho để lại kế thừa, phá huỷ, vứt bỏ.

Loading...
Xem thêm:  Giải thích mục đích và nội dung của các công việc chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng?