Quyền sở hữu đối với tài sản bao gồm những quyền gì?

Quyền sở hữu đối với tài sản bao gồm những quyền gì?
Đánh giá bài viết

Quyền sở hữu tài sản của công dân bao gồm:

Loading...

– Quyền chiếm hữu và quyền trực tiếp nắm giữ, quản lý tài sản;

– Quyền sử dụng: là quyền hai thác giá trị tài sản và hưởng lợi từ giá trị sử dụng tài sản

– Quyền định đoạt: quyết định đối với tài sản như mua, tặng, cho để lại kế thừa, phá huỷ, vứt bỏ.

Loading...