Home / Tài liệu lớp 10 / Địa lý lớp 10 / Quy luật địa ô và quy luật đai cao giống và khác nhau ở những điểm nào?

Quy luật địa ô và quy luật đai cao giống và khác nhau ở những điểm nào?

Quy luật địa ô và quy luật đai cao giống và khác nhau ở những điểm nào?

* Giống nhau:

– Đều là quy luật phân bố không phụ thuộc vào tính chất phân bố theo địa đới cùa các thành phần địa lí và cảnh quan.

– Đều do nguồn năng lượng bên trong của Trái Đất gây nên.

* Khác nhau:

– Nguyên nhân:

+ Ọuv luật địa ô: được tạo nên do sự phân bố đất liền và đại dương hoặc do ảnh hưởng của các dãy núi chạy theo hướng kinh tuyến làm cho khí hậu có sự phân hóa đông – tây.

+ Quy luật đai cao: do sự giảm nhanh nhiệt độ theo độ cao cùng với những thay đổi về độ ẩm và lượng mưa ở các miền núi cao.

– Biểu hiện:

+ Quy luật địa ô: là sự thay đồi có quy luật các thành phần địa lí và cành quan theo kinh tuyến, biểu hiện rõ nhất ở sự thay đổi cùa kiều thảm thực vật.

+ Quy luật đai cao: là sự thay đổi có quy luật các thành phần địa lí và cảng quan theo đai cao, biêu hiện rõ là sự phân bố các vành đai đất và thực vật.

Xem thêm:  Vì sao nước ngầm ngày càng giữ vai trò quan trọng trong đòi sống xã hội loài người.

Check Also

tailieuphothong img - Lấy ví dụ về những hậu quả xấu do tác động của con nguôi gây ra đối với môi trường tự nhiên.

Lấy ví dụ về những hậu quả xấu do tác động của con nguôi gây ra đối với môi trường tự nhiên.

Lấy ví dụ về những hậu quả xấu do tác động của con nguôi gây …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *