Home / Tài liệu lớp 8 / Sinh học lớp 8 / Nêu đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não người, chứng tỏ sự tiến hóa của người so với động vật khác lớp thú.

Nêu đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não người, chứng tỏ sự tiến hóa của người so với động vật khác lớp thú.

Nêu đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não người, chứng tỏ sự tiến hóa của người so với động vật khác lớp thú.

Đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não người tiến hóa hơn động vật thuộc lớp Thú được thể hiện:

Khối lượng não so với cơ thể ở người lớn hơn động vật thuộc lớp Thú.

Vỏ não có nhiều khe và rãnh làm tăng bề mặt chưa các nơron (khối lượng chất xám lớn).

Ở người, ngoài cá trung khu vận động và cảm giác như các động vật thuộc lớp Thú, còn có các trung khu cảm giác và vận động ngôn ngữ (nói, viết, hiểu tiếng nói, hiểu chữ viết).

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

Xem thêm:  Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là gì? Việc bài tiết chúng do các cơ quan nào đảm nhiệm?

Check Also

tailieuphothong img - Trình bày rõ các chức năng của tinh hoàn và buồng trứng.

Trình bày rõ các chức năng của tinh hoàn và buồng trứng.

Trình bày rõ các chức năng của tinh hoàn và buồng trứng. Tinh hoàn và …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *