Nêu các biện pháp bảo vệ đất đồi núi và cải tại đất đồng bằng.

-Tăng độ che phủ rừng, canh tác đúng kĩ thuật trên đất dốc để giữ nước vào mùa mưa và tăng độ thấm nước vào mùa khô.

Loading...

-Tăng cường kiểm tra và xử lí hành chính đối với các cơ sở sản xuất, dịch vụ, dân cư không thực hiện đúng các quy định về nước thải, nhằm ngăn chặn nguồn gây ô nhiễm nước.

-Tuyên truyền giáo dục và thực hiện các cam kết không xả nước bẩn, rác thải vào sông, hồ.

Loading...
Xem thêm:  Cảm nhận của em về bài thơ "Đi đường" của Hồ Chí Minh