Home / Tài liệu lớp 12 / Sinh học lớp 12 / Thế nào là một hệ sinh thái? Tại sao nói hệ sinh thái biểu hiện chức năng của một tổ chức sống?

Thế nào là một hệ sinh thái? Tại sao nói hệ sinh thái biểu hiện chức năng của một tổ chức sống?

Thế nào là một hệ sinh thái? Tại sao nói hệ sinh thái biểu hiện chức năng của một tổ chức sống?

* Khái niệm sinh thái: Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và nơi sống của quần xã (sinh cảnh). Các sinh vật trong quần xã luôn tác động lẫn nhau và đồng thời tác động tới các thành phần vô sinh của sinh cảnh. Nhờ có các tác động qua lại đó mà hệ sinh thái là một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định.

* Hệ sinh thái biểu hiện chức năng nhưu một tổ chức sống, qua sự trao đổi vật chất và năng lượng giữa các sinh vật trong bộ quần xã và giữa quần xã với sinh cảnh của chúng. Trong đó, quá trình "đồng hoá"- tổng hợp các chất hữu cơ, sử dụng năng lượng mặt trời do các sinh vật tự dưỡng trong hệ sinh thái thực hiện và quá trình "dị hoá" do các sinh vật phân giải chất hữu cơ thực hiện.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

Xem thêm:  Thế nào là ưu thế lai?

Check Also

tailieuphothong img - Dựa vào đâu người ta phân chia lịch sử Trái Đất thành các niên đại?

Dựa vào đâu người ta phân chia lịch sử Trái Đất thành các niên đại?

Dựa vào đâu người ta phân chia lịch sử Trái Đất thành các niên đại? …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *