Home / Tài liệu lớp 8 / Địa lý lớp 8 / Khí hậu nước ta có thuận lợi và khó khăn gì cho sản xuất nông nghiệp.

Khí hậu nước ta có thuận lợi và khó khăn gì cho sản xuất nông nghiệp.

Khí hậu nước ta có thuận lợi và khó khăn gì cho sản xuất nông nghiệp.

– Thuận lợi:

+ Tạo điều kiện cho nước ta phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng.

+ Tạo điều kiện tiến hành sản xuất nông nghiệp theo hình thức thâm canh, tăng vụ.

– Khó khăn:

+ Khí hậu lắm thiên tai nên mùa màng bấp bênh.

+ Khí hậu nóng, ẩm nên dịch bệnh phát triển mạnh.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

Xem thêm:  Các dạng địa hình sau đây ở nước ta được hình thành như thế nào? Địa hình cácxtơ. Địa hình cao nguyên badan. Địa hình đồng bằng phù sa mới. Địa hình đê sông, đê biển.

Check Also

tailieuphothong img - Vùng biển Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa, em hãy chứng minh điều đó thông qua các yếu tố khí hậu của biển.

Vùng biển Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa, em hãy chứng minh điều đó thông qua các yếu tố khí hậu của biển.

Vùng biển Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa, em hãy chứng minh …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *