Home / Tài liệu lớp 8 / Địa lý lớp 8 / Hình dạng lãnh thổ có ảnh hưởng gì tới các diều kiện tự nhiên và hoạt động giao thông vận tải ở nước ta.

Hình dạng lãnh thổ có ảnh hưởng gì tới các diều kiện tự nhiên và hoạt động giao thông vận tải ở nước ta.

Hình dạng lãnh thổ có ảnh hưởng gì tới các diều kiện tự nhiên và hoạt động giao thông vận tải ở nước ta.

Hình dạng lãnh thổ kéo dài và hẹp ngang của phần đất liền, với đường bờ biển kéo dài hình chữ s đã góp phần làm cho thiên nhiên nước ta đa dạng và phong phú. Lãnh thố kéo dài nhiều vĩ độ đã làm cho cảnh sắc thiên nhiên thay đổi từ Bắc vào Nam. Ảnh hưởng của biển vào sâu trong đất liền đã làm cho thiên nhiên nước ta khác hẳn với các nước cùng vĩ độ, giảm tính nóng của vùng nhiệt đới, tăng tính ẩm nên nước ta không hình thành hoang mạc như các nước cùng vĩ độ.

Đối với giao thông vận tải: Tạo điều kiện cho nước ta phát triển nhiều loại hình giao thông từ đường bộ, đường biển, đường không. Nhưng lãnh thổ kéo dài, hẹp ngang nên khó bố trí một đầu mối giao thông chính cho cả nước; các hiện tượng đá lở, đất trượt, lũ lụt thường gây ách tắc giao thông.

Xem thêm:  So sánh địa hình vùng núi Dông Bắc Bắc Bộ và vùng núi Tây Bắc Bắc Bộ.

Check Also

tailieuphothong img - Nêu ý nghĩa của giai đoạn Tân kiến tạo đối với sự phát triển lãnh thổ nước ta hiện nay. Những trận động đất khá mạnh xảy ra ở nước ta gần đây ở Điện Biên, Lai Châu chứng tỏ điều gì?

Nêu ý nghĩa của giai đoạn Tân kiến tạo đối với sự phát triển lãnh thổ nước ta hiện nay. Những trận động đất khá mạnh xảy ra ở nước ta gần đây ở Điện Biên, Lai Châu chứng tỏ điều gì?

Nêu ý nghĩa của giai đoạn Tân kiến tạo đối với sự phát triển lãnh …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *