Home / Tài liệu lớp 11 / Giáo dục công dân lớp 11 / Hãy phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động của một số ngành sản xuất mà em biết?

Hãy phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động của một số ngành sản xuất mà em biết?

Hãy phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động của một số ngành sản xuất mà em biết?

  • Ngành khai thác khoáng sản:

+ Đối tượng lao động: Quặng trong lòng đất.

+ Tư liệu lao động: Máy móc dùng để khai thác, ô tô chuyên chở,…

  • Ngành sản xuất nông nghiệp:

+ Đối tượng lao động: Ruộng đất, giống cây trồng,…

+ Công cụ lao động: Máy móc nông nghiệp (máy cày, máy cấy, máy làm đất, máy thu hoạch các loại,…), thùng chứa, xe vận chuyển,…

  • Ngành dệt may:

+ Đối tượng lao động: Bông, sợi để dệt vải,…

+ Công cụ lao động: Máy quay sợi, máy dệt, máy may,…

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

Xem thêm:  Cạnh tranh là gì? Phân tích tính tất yếu khách quan và mục đích của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Check Also

tailieuphothong img - Hãy cho biết những sản phẩm tiêu dùng nào trong gia đình em là hàng hóa, hoặc không phải là hàng hóa? Vì sao?

Hãy cho biết những sản phẩm tiêu dùng nào trong gia đình em là hàng hóa, hoặc không phải là hàng hóa? Vì sao?

Hãy cho biết những sản phẩm tiêu dùng nào trong gia đình em là hàng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *