Hãy nêu những đặc điểm nổi bật của ngành bưu chính và ngành viễn thông ở nước ta.

– Ngành bưu chính:

Loading...

+ Đặc điểm nổi bật là có tính phục vụ cao, mạng lưới rộng khắp.

+ Mạng lưới phân bố chưa hợp lí, công nghệ nhìn chung còn lạc hậu, quy trình nghiệp vụ ở hầu hết các địa phương vẫn mang tính thủ công, thiếu lao động có trình độ cao.

–  Ngành viễn thông:

+ Tốc độ phát triển nhanh vượt bậc.

+ Đón đầu được các thành tựu kĩ thuật hiện đại.

+ Mạng lưới viễn thông ở nước ta tương đối đa dạng và không ngừng phát triển.

Loading...
Xem thêm:  Theo em, sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học gì?