Hãy nêu các biểu hiện suy thoái tài nguyên đất ở nước ta.

*  Biểu hiện suy thoái tài nguyên đất:

Loading...

-Ở miền núi: đất bị bạc màu, xói mòn trơ sỏi đá,…

-Ở đồng hằng: đất bị nhiễm mặn, nhiễm phèn; đất bạc màu; đất bị ô nhiễm.

*  Biện pháp bảo hộ đất đồi núi và cải tạo đất đồng bằng:

– Đốì với vùng đồi núi:

+ Áp dụng tổng thể các biện pháp thủy lợi, canh tác như làm ruộng bậc thang, đào hố vẩy cá, trồng cây theo băng.

+ Cải tạo đất hoang, đồi núi trọc băng các biện pháp nông – lâm kết hợp.

+ Bảo vệ rừng và đất rừng, tổ chức định canh, định cư cho dân cư miền núi.

– Đối với vùng đồng hằng:

Loading...

+ Thâm canh, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, cần canh lác hợp lí, chống bạc màu, gây, nhiễm mặn, nhiễm phèn.

+ Bón phân cải tạo đất thích hợp.

Xem thêm:  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp trong hoàn cảnh lịch sử nào?