Home / Tài liệu lớp 10 / Tin học lớp 10 / Hãy cho biết các ứng dụng của Tin học ở trường em.

Hãy cho biết các ứng dụng của Tin học ở trường em.

Hãy cho biết các ứng dụng của Tin học ở trường em.

Các ứng dụng của tin học ở trường em đó là dùng trong dạy học tin học, soạn thảo và in ấn của văn phòng, kết nối internet để khai thác thông tin…

Xem thêm:  Đồng bằng Nam bộ nằm ở phía nào của nước ta? Do phù sa các sông nào bồi đắp nên?

Check Also

tailieuphothong img - cổ điển

cổ điển

cổ điển Hướng dẫn Thuyết minh Đồng hồ treo tường Mở bài: Đồng hồ là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *