Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về hình học
5 (100%) 480 votes

Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về hình học

Bài 1. Mỗi hình dưới đây là hình gì?

Loading...

Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về hình học

Bài giải

a) Hình tam giác                   b) Hình tứ giác              c) Hình tứ giác.

d) Hình vuông                      c) Hình chữ nhật            g) Hình vuông.

Bài 2

a) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 8cm.

b) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1dm.

Bài giải

Loading...

a) Dùng thước có vạch chia xăngtimét, chấm điểm ở vạch 0 và điểm ở vạch 8, sau đó nối hai điểm đó lại.

Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về hình học

b) Dùng thước có vạch chia xăngtimét, chấm điểm ở vạch 0 và điểm ơ vạch 10, sau đó nối hai điểm đó lại.

Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về hình học

Bài 3. Nêu tên ba điểm thẳng hàng ( dùng thước thẳng để kiểm tra )

Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về hình học

Bài giải

Ba điểm A, B, E thẳng hàng.

Ba điểm D, E, C thẳng hàng

Ba điểm D, B, I thằng hàng.

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập chung trang 180 SGK Toán lớp 2