Giải Toán 5 Luyện tập chung trang 31 phần 2

Đánh giá bài viết

Giải Toán 5 Luyện tập chung trang 31 phần 2

Bài 1 (trang 31 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

Loading...

Giải Toán 5 Luyện tập chung trang 31 phần 2

Lời giải:

Giải Toán 5 Luyện tập chung trang 31 phần 2

b) Quy đồng mẫu số (MSC = 12)

Giải Toán 5 Luyện tập chung trang 31 phần 2

Bài 2 (trang 31 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Tính :

Giải Toán 5 Luyện tập chung trang 31 phần 2

Lời giải:

Loading...

Giải Toán 5 Luyện tập chung trang 31 phần 2

Bài 3 (trang 32 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Diện tích một khu nghỉ mát là 5ha, trong đó có diện tích là hồGiải Toán 5 Luyện tập chung trang 31 phần 2diện tích là hồ nước. Hỏi diện tích hồ nước là bao nhiêu mét vuông?

Lời giải:

5ha = 50 000m2

Diện tích hồ nước là :

Giải Toán 5 Luyện tập chung trang 31 phần 2

Đáp số: 15 000m2.

Bài 4 (trang 32 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Năm nay tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người, biết bố hơn con 30 tuổi.

Lời giải:

Ta có sơ đồ:

Giải Toán 5 Luyện tập chung trang 31 phần 2

 

Hiệu số phần bằng nhau là:

4 – 1 = 3 (phần)

Tuổi của con là:

30 : 3 = 10 (tuổi)

Tuổi của bố là:

10 x 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: 40 tuối và 10 tuổi.

Xem thêm:  Giải Toán 5 Bài Ôn tập và bổ sung về giải toán