Giải Toán 5 Bài Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Giải Toán 5 Bài Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
2 (40%) 1 vote

Giải Toán 5 Bài Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Bài 1 (trang 68 SGK Toán 5): Đặt tính rồi tính:

Loading...

a) 12 : 5

23 : 4

882 : 36

b) 15 : 8

75 : 12

81 : 4

Lời giải:

Giải Toán 5 Bài Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Loading...

Bài 2 (trang 68 SGK Toán 5): May 25 bộ quần áo như nhau hết 70m vải. Hỏi may 6 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải?

Tóm tắt:

25 bộ : 70m

6 bộ : …m?

Lời giải:

May 1 bộ quần áo hết: 70 : 25 = 2,8 (m)

May 6 bộ quần áo hết: 2,8 x 6 = 16,8 (m)

Bài 3 (trang 68 SGK Toán 5): Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân:

Giải Toán 5 Bài Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

 

Lời giải:

Giải Toán 5 Bài Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân Giải Toán 5 Bài Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân Giải Toán 5 Bài Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân