Giải Sinh lớp 7 Bài 51: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng

Đánh giá bài viết

Giải Sinh lớp 7 Bài 51: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng

Bài 1: Hãy nêu đặc điểm đặc trưng của thú móng Guốc. Phân biệt thú Guốc chẵn và thú Guốc lẻ.

Loading...

Lời giải:

Đặc điểm đặc trưng của thú Móng guốc là:

– Thú móng guốc có số lượng ngón chân tiêu giảm, đốt cuối của mỗi ngón có bao sừng bao bọc, được gọi là guốc.

– Thú Móng guốc di chuyển nhanh, vì thường có chân cao, trục ống chân, cổ chân, bàn và ngón chân gần như thẳng hàng, chỉ những đốt cuối của ngón chân có guốc mới chạm đất (diện tích tiếp xúc với đất hẹp)

Phân biệt thú Guốc chẵn và thú Guốc lẻ:

Thú Guốc chẵn Thú Guốc lẻ

– Móng guốc có hai ngón chân giữa phát triển bằng nhau.

– Đa số sống theo đàn.

– Có loài ăn tạp, có loài ăn thực vật, nhiều loài nhai lại.

Loading...

– Móng Guốc có một ngón chân giữa phát triển nhất.

– Sống theo đàn (ngựa) hoặc sống đơn độc (tê giác).

– Ăn thực vật, không nhai lại.

Bài 2: So sánh đặc điểm cấu tạo và tập tính của khỉ hình người với khỉ và vượn.

Lời giải:

Giải Sinh lớp 7 Bài 51: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng

Bài 3: Hãy minh họa bằng những ví dụ cụ thể về vai trò của Thú đối với con người.

Lời giải:

STT Những mặt lợi đối với con người Tên loài động vật
1 Thực phẩm Lợn, trâu, bò…
2 Dược liệu Khỉ, hươu, hươu xạ…
3 Sức kéo Trâu, bò, ngựa…
4 Nguyên liệu cho mĩ nghệ Ngà voi, sừng trâu, bò…
5 Vật liệu thí nghiệm Khỉ, chó, thỏ, chuột
Xem thêm:  Giải Sinh lớp 7 Bài 45: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim