Giải Sinh lớp 7 Bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi

Đánh giá bài viết

Giải Sinh lớp 7 Bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi

Bài 1: Phân biệt các nhóm thú bằng đặc điểm sinh sản và tập tính bú sữa của con sơ sinh.

Loading...

Lời giải:

Đặc điểm sinh sản và tập tính bú của con non sơ sinh ở các nhóm thú được phân biệt như bảng sau:

Giải Sinh lớp 7 Bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi Bài 2: Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo và tập tính của thú mỏ vịt và kanguru thích nghi với đời sống của chúng.

Lời giải:Giải Sinh lớp 7 Bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi

Loading...
Xem thêm:  Giải Sinh lớp 7 Bài 45: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim