Giải Sinh lớp 7 Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ

Đánh giá bài viết

Giải Sinh lớp 7 Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ

Bài 1: Nêu những đặc điểm cấu tạo của các hệ tuần hoàn, hô hấp, thần kinh của thỏ (một đại diện của lớp Thú) thể hiện sự hoàn thiện so với các lớp động vật có xương sống đã học.

Loading...

Lời giải:

Những đặc điểm cấu tạo trong của thỏ (Thú) thể hiện sự hoàn thiện hơn của lớp động vật có xương sống đã học là:

– Bộ não phát triển, đặc biệt là đại não, tiểu não liên quan đến sự hoạt động phong phú và phức tạp của thỏ.

– Có cơ hoành tham gia vào hô hấp. Phổi chia thành nhiều túi có tác dụng làm tăng diện tích trao đổi khí.

– Tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.

– Thận sau: Cấu tạo phức tạp phù hợp với chắc năng trao đổi chất.

Bài 2: Hãy nêu tác dụng của cơ hoành

Lời giải:

Loading...

Tác dụng của cơ hoành: Cơ hoành co giãn làm thay đổi lồng ngực. Khi cơ hoành co thể tích lồng ngực lớn, áp suất giảm, không khí tràn vào phổi (hít vào). Khi cơ hoành dãn, thể tích nồng ngực giảm, áp suất tăng, không khí từ phổi ra ngoài (thở ra).

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 7 Bài 26: Châu chấu