Giải Sinh lớp 7 Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim

Đánh giá bài viết

Giải Sinh lớp 7 Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim

Bài 1: Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo ngoài của bộ Ngỗng, bộ Gà, bộ Chim ưng, bộ Cú.

Loading...

Lời giải:

Đặc điểm cấu tạo ngoài của bộ Ngỗng, bộ Gà, bộ Chim ưng, bộ Cú được so sánh ở bảng sau:

Giải Sinh lớp 7 Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim

Bài 2: Đặc điểm chung của lớp chim?

Lời giải:

Đặc điểm chung của lớp chim là: mình có lông vũ bao phủ, chi trước biến đổi thành cánh, có mỏ sừng, phổi có mạng ống khí và có túi khí tham gia vào hô hấp, tim có 4 ngăn, máu nuôi cơ thể là máu tươi, là động vật hằng nhiệt. Trứng lớn có vỏ đá vôi, được ấp nở ra con nhờ thân nhiệt của chim bố mẹ.

Bài 3: Cho những ví dụ về các mặt lợi ích và tác hại của chim đối với con người.

Lời giải:

Loading...

Các mặt lợi và hại của chim được thể hiện như sau:

Chim ăn các loại sâu bọ và gặm nhấm (hại nông, lâm nghiệp và gây bệnh dịch cho con người). Chim được chăn nuôi (gia cầm)cung cấp thực phẩm, làm cảnh. Chim có lông (vit, ngan ngỗng) làm chăn, đệm hoặc làm đồ trang trí (lông đà điểu).Chim được huấn luyện để săn mồi (cốc đế, chim ưng, đại bàng), chim phục vụ du lịch, săn bắt (vịt trời, ngỗng trời, gà gô…).

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 7 Bài 26: Châu chấu

Chim có vai trò trong tự nhiên (vẹt ăn quả rụng phát tán cây rừng hoặc chim hút mật ăn mật hoa giúp cho sự thụ phấn cây…). Tuy nhiên có một số loài chim có hại cho kinh tế nông nghiệp như chim ăn quả, chim ăn hạt, chim ăn cá…