Giải Sinh lớp 7 Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát

Giải Sinh lớp 7 Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát
5 (100%) 480 votes

Giải Sinh lớp 7 Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát

Bài 1: Nêu môi trường sống của từng đại diện của ba bộ bò sát thường gặp.

Loading...

Lời giải:

Giải Sinh lớp 7 Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát

Bài 2: Nêu đặc điểm chung của Bò sát.

Lời giải:

Đặc điểm chung của bò sát:

Bò sát là động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn: da khô, vảy sừng khô, cổ dài, màng nhĩ nằm trong hốc tai, chi yếu có vuốt sắc, phổi có nhiều vách ngăn, tim có vách hụt ngăn tâm thất (trừ cá sấu), máu đi nuôi cơ thể vẫn là máu pha, là động vật biến nhiệt.

Có cơ quan giao phối, thụ tinh trong trứng có màng dai hoặc vỏ đá vôi bao bọc, giàu noãn hoàng.

Loading...

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 7 Bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất