Giải Sinh lớp 7 Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

Đánh giá bài viết

Giải Sinh lớp 7 Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

Bài 1: Hãy lấy ví dụ về sự thích nghi của lưỡng cư đối với môi trường nước là không giống nhau ở những loài khác nhau.

Loading...

Lời giải:

Ví dụ về sự thích nghi của lưỡng cư đối với môi trường nước ở các loài khác nhau là không giống nhau: Cá cóc Tam Đảo chủ yếu sống trong nước, ếch ương lơn ở nước nhiều hơn ở cạn, ếch cây vừa ở nước vừa ở cạn, cóc nhà chủ yếu sống trên cạn.

Bài 2: Nêu vai trò của lưỡng cư đối với con người.

Lời giải:

Lưỡng cư có ích cho nông nghiệp vì chúng tiêu diệt sâu bọ phá hoại mùa màng về ban đêm, bổ xung cho hoạt động này của chim về ban ngày. Lưỡng cư còn tiêu diệt sinh vật trung gian gây bệnh như ruồi, muỗi,…

Lưỡng cư có giá trị thực phẩm, thịt ếch đồng là thực phẩm đặc sản. Bột cóc dùng làm thuốc chữa suy dinh dưỡng ở trẻ em. Nhựa cóc (thiềm tô) chế lục thần hoàn chữa kinh giật. Ếch đồng là vật thí nghiệm trong môn sinh lí học.

Hiện nay số lượng lưỡng cư bị suy giảm rất nhiều trong tự nhiên do săn bắt để làm thực phẩm, sủ dụng rỗng rãi thuốc trừ sâu và ô nhiễm môi trường. Vì thế lưỡng cư cần được bảo vệ và tổ chức gây nuôi những loài có ý nghĩa kinh tế.

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 7 Bài 61,62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương

Bài 3: Tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày?

Loading...

Lời giải:

Người ta nói vai trò diệt sâu bọ có hại của Lưỡng cư có giá trị bổ xung cho hoạt động diệt sâu bọ của chim về ban ngày là vì: Lưỡng cư không đuôi (có số loài lớn nhất trong lớp Lưỡng cư) đi kiếm ăn về ban đêm, tiêu diệt được một số lượng lớn sâu bọ.