Giải Sinh lớp 7 Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép

Đánh giá bài viết

Giải Sinh lớp 7 Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép

Bài 1: Nêu các cơ quan bên trong của cá thể hiện sự thích nghi với đời sống và hoạt động trong môi trường nước.

Loading...

Lời giải:

Các cơ quan bên trong của cá thể hiện sự thích nghi với đời sống ở nước là mang (là cơ quan hô hấp lấy ôxi hòa tan trong nước và thải CO2)ra môi trường nước và bóng hơi (có tác dụng làm tăng khối lượng riêng khi cá lặn và giảm khối lượng riêng khi cá ngoi lên)

Bài 2: Hãy tìm hiểu và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm ở hình 3 và hãy thử đặt tên cho thí nghiệm

Lời giải:

Giải thích hiện tượng xảy ra ở bình A và B (hình 3): Ở bình A khi cá ngoi lên thể tích cá tăng (do bóng hơi to ra) làm mực nước trong bình A dâng nên chiều cao h1. Ở bình B khi cá nặn xuống đáy thể tích cá giảm (do bóng hơi xẹp lại) làm mực nước trong bình B hạ xuống chiều cao h2.

Như vậy, thí nghiệm này là thí nghiệm "về tác dụng của bóng hơi".

 

Loading...

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 7 Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài