Giải Sinh Lớp 7 Bài 28: Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ

Đánh giá bài viết

Giải Sinh Lớp 7 Bài 28: Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ

Bài 1: Hãy nêu các giác quan của sâu bọ?

Loading...

Lời giải:

Các giác quan của sâu bọ gồm (đủ 5 giác quan): xúc giác ở dạng lông, khứu giác ở dạng hố trên râu, vị giác là những nhú lồi ở tua miệng hay ở đầu chân (bướm). Nhiều sâu bọ có cơ quan thu phát âm thanh, mắt kép sâu bọ nhìn được màu. Ở ong mật, mắt còn có khả năng điều tiết và nhìn thấy tia tử ngoại.

Bài 2: Đàn châu chấu bay đến đâu thì gây ra mất mùa đến đó là vì:

Lời giải:

Châu chấu phàm ăn, cắn phá cây dữ dội.

Bài 3: Đánh dấu + vào ô trống chỉ đúng vai trò của từng loài sâu bọ ở bảng sau:

Giải Sinh Lớp 7 Bài 28: Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ

Lời giải:

Loading...

Giải Sinh Lớp 7 Bài 28: Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 7 Bài 46: Thỏ