Giải Sinh lớp 7 Bài 27: Đa đạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ

Giải Sinh lớp 7 Bài 27: Đa đạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ
5 (100%) 480 votes

Giải Sinh lớp 7 Bài 27: Đa đạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ

Bài 1: Hãy cho biết một số sâu bọ có tập tính phong phú ở địa phương?

Loading...

Lời giải:

Nêu một số tập tính của sâu bọ ở địa phương em. Nói chung ở các địa phương thường có các loài ong, kiến, mối, bướm, dế, bọ ngựa, đom đóm, châu chấu, cào cào. Các em cần tìm hiểu để nêu lên được các tập tính (săn mồi, tự vệ, sống thành xã hội, chăm sóc con non…) của các loài nêu trên.

Bài 2: Trong số các đặc điểm chung của Sâu bọ, đặc điểm nào phân biệt chúng với các Chân khớp khác?

Lời giải:

Đặc điểm đặc trưng nhất để phân biệt sâu bọ với các chân khớp khác là sâu bọ có một đôi râu, 3 đôi chân, 2 đôi cánh (ở Giáp xác không có).

Bài 3: Địa phương em có biện pháp nào chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường?

Lời giải:

Các em tìm hiểu các biện pháp phòng chống sâu bọ ở địa phương, để tự nhận thấy: Biện pháp phòng chống sâu bọ có hại mà an toàn cho môi trường là phải bảo vệ sâu bọ có ích, dùng biện pháp cơ giới để diệt sâu bọ có hại, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu độc hại.

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 7 Bài 12: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp
Loading...