Giải Sinh lớp 7 Bài 26: Châu chấu

Đánh giá bài viết

Giải Sinh lớp 7 Bài 26: Châu chấu

Bài 1: Nêu ba đặc điểm giúp nhận dạng châu chấu nói riêng và sâu bọ nói chung?

Loading...

Lời giải:

Đặc điểm cấu tạo giúp ta nhận dạng châu chấu là: Cơ thể có 3 phần (đầu,, ngực, bụng), đầu có một đôi râu; ngực có 3 đôi chân và hai đôi cánh.

Bài 2: Hô hấp ở châu chấu khác ở tôm như thế nào?

Lời giải: Hô hấp ở châu chấu khác với hô hấp ở tôm là: châu chấu hô hấp nhờ hệ thống ống khí, bắt đầu từ lỗ thở, sau đó phân nhánh nhiều lần đến các tế bào. Còn ở tôm sông thì lại hô hấp bằng mang.

Bài 3: Quan hệ giữa dinh dưỡng và sinh sản ở châu chấu như thế nào?

Lời giải:

Mối quan hệ dinh dưỡng và sinh sản ở châu chấu là: Châu chấu phàm ăn, đẻ nhiều (đẻ nhiều lứa trong năm và nhiều trứng trong một lần). Nhờ đó, chúng sinh sản rất nhanh và thường gây hại lớn cho cây cối, mùa màng.

 

Loading...

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 7 Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn