Giải Sinh lớp 7 Bài 22: Tôm sống

Đánh giá bài viết

Giải Sinh lớp 7 Bài 22: Tôm sống

Bài 1: Ý nghĩa của lớp vỏ kitin giàu canxi và sắc tố của tôm?

Loading...

Lời giải:

Vỏ kitin giàu canxi tạo thành bộ xương ngoài bảo vệ cơ quan bên trong. Nhờ sắc tố cơ thể tôm có thể biến đổi màu sắc theo môi trường để lẩn tránh kẻ thù.

Bài 2: Dựa vào đặc điểm nào của tôm để đánh bắt, nêu cách đánh bắt tôm ở địa phương em?

Lời giải:

Dựa vào đặc điểm có đôi râu nhạy cảm để phát hiện mồi, nhân dân ta thường nhử tôm bằng mồi có mùi thính thơm; đôi khi dùng ánh sáng bẫy tôm vào ban đêm, vì mắt tôm cũng khá tính nhanh.

Bài 3: Ở nước ta và địa phương em, nhân dân đang nuôi và khai thác loài tôm nào làm thực phẩm và xuất khẩu?

Lời giải:

Ở nước ta, nhân dân thường nuôi và khai thác các loài tôm làm thực phẩm và xuất khẩu như sau:

Loading...

– Ở vùng biển: nhân dân thường nuôi tôm sú, tôm hùm…

– Ở vùng đồng bằng: nhân dân thường nuôi tôm càng và tôm càng xanh.

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 7 Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh