Giải Sinh lớp 7 Bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềm

Giải Sinh lớp 7 Bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềm
5 (100%) 480 votes

Giải Sinh lớp 7 Bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềm

Để học tốt Sinh 7, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 7 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh học 7.

Loading...
STT

Động vật có đặc điểm tương ứng.

Đặc điểm cần quan sát.

Ốc Trai Mực
1 Số lớp cấu tạo của vỏ 3 3 1
2 Số chân (hay tua) 1 1 2+8
3 Số mắt 2 0 2
4 Có giác bám 0 0
5 Có lông trên tấm miệng 0 0
6 Dạ dày, ruột, gan, túi mực…
Loading...

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 7 Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép