Giải Sinh lớp 7 Bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất

Giải Sinh lớp 7 Bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất
5 (100%) 480 votes

Giải Sinh lớp 7 Bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất

Bài 1: Cơ quan tiêu hóa của giun đất gồm những bộ phận nào?

Loading...

Lời giải:

Cơ quan tiêu hóa của giun đất gồm: miệng, hầu, thực quản, diều, dại dày, ruột, ruột tịt.

Bài 2: Khoang trống giữa thành cơ thể và thành ruột (nhìn thấy khi mổ giun) là:

Lời giải:

Thể xoang chính xác

Bài 3: Khi bị ngập nước giun chui lên mặt đất là vì:

Lời giải:

Giun không hô hấp được, phải ngoi nên để hô hấp.

Loading...
Xem thêm:  Giải Sinh lớp 7 Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt