Giải Sinh lớp 7 Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài

Đánh giá bài viết

Giải Sinh lớp 7 Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài

Bài 1: Hãy trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn so với ếch đồng.

Loading...

Lời giải:

Đặc điểm đời sống (thông tin cho trước) Ếch đồng (thông tin phải điền) Thằn lằn (thông tin cho trước)
Nơi sống và bắt mồi Ưa sống và bắt mồi trong nước hoặc bờ các vực nước ngọt Ưa sống, bắt mồi ở những nơi khô ráo
Thời gian hoạt động Bắt mồi vào lúc chập tối hoặc ban đêm Bắt mồi vào ban ngày
Tập tính

Thường ở những nơi tối, không có ánh sáng.

Trú đông trong các hốc đất ẩm ướt bên bờ vực nước ngọt hoặc trong bùn.

Thường phơi nắng

Trú đông trong các hốc đất khô ráo.

Sinh sản

Thụ tinh ngoài

Đẻ nhiều trứng

Trứng có màng mỏng, ít noãn hoàng

Loading...

Trứng nở thành nòng nọc, phát triển có biến thái.

Thụ tinh trong

Đẻ ít trứng

Trứng có vỏ gai, nhiều noãn hoàn.

Trứng nở thành con, phát triển trực tiếp.

Bài 2: Miêu tả thứ tự các động tác của thân và đuôi khi thằn lằn di chuyển ứng với thứ tự cử động của chi trước và chi sau. Xác định vai trò của thân và đuôi?

Lời giải:

Miêu tả hoạt động của thằn lằn khi bò: Khi thằn lằn uốn sang phải thì đuôi uốn sang trái, chi trước bên phải và chi sau bên trái chuyển nên phía trước (và ngược lại).Khi đó vuốt của chúng cố định vào đất, sự di chuyển của chi giống hệt người leo thang.

Vai trò của thân và đuôi: khi thân và đuôi uốn mình bò sát vào đất, tạo nên một lực ma sát vào đất, thắng được sức cản của đất nên đẩy con vật tiến nên. Thân và đuôi càng dài thì sức đẩy của thân và đuôi nên mặt đất càng mạnh, con vật bò càng nhanh.

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 7 Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư