Home / Giải bài tập Hóa học lớp 12 / Giải Hóa lớp 12 bài 23: Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Giải Hóa lớp 12 bài 23: Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Giải Hóa lớp 12 bài 23: Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Bài 1 (trang 103 SGK Hóa 12):

Bằng những phương pháp hóa học nào có thể điều chế Ag từ dung dịch AgNO3, điều chế Mg từ dung dịch MgCl2? Viết các phương trình hóa học.

Lời giải:

giai hoa lop 12 bai 23 luyen tap dieu che kim loai va su an mon kim loai - Giải Hóa lớp 12 bài 23: Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Bài 2 (trang 103 SGK Hóa 12):

Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 10g trong 250 ml dung dịch AgNO3 4% khi lấy vạt ra thì khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 17%.

a. Viết phương trình hóa học của phản ứng và cho biết vai trò các chất tham gia phản ứng.

b. Xác định khối lượng của vật sau phản ứng.

Lời giải:

2AgNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2Ag

Phương trình ion thu gọn: Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag↓

2AgNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2AgSố mol AgNO3 là n_AgNO3= 4/100 x 17/100 x 250/170 = 0,01 (mol)

Khối lượng Ag mAg = 0,01.108 = 1,08 (g)

Khối lượng vật sau phản ứng = 10 + 0,01 x 108 – 0,005 x 64 = 10,76 g

Bài 3 (trang 103 SGK Hóa 12):

Để khử hoàn toàn 23,2 gam một oxit kim loại cần dùng 8,96 lít H2 (đktc). Khim loại đó là kim loại nào sau đây?

A. Mg.B. Cu.

C. Fe.

D. Cr.

Lời giải:

Đáp án C.

giai hoa lop 12 bai 23 luyen tap dieu che kim loai va su an mon kim loai 1 - Giải Hóa lớp 12 bài 23: Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Bài 4 (trang 103 SGK Hóa 12):

Cho 9,6 gam bột kim loại M vào 500ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng kết thúc thu được 5,376 (lít) H2 (đktc). Kim loại M là kim loại nào sau đây.

Xem thêm:  Giải Hóa lớp 12 bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

A. Mg.

B. Cu.

C. Fe.

D. Cr.

Lời giải:

Đáp án B.

giai hoa lop 12 bai 23 luyen tap dieu che kim loai va su an mon kim loai 2 - Giải Hóa lớp 12 bài 23: Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Bài 5 (trang 103 SGK Hóa 12):

Điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại M. Ở catot thu được 6 gam kim loại và ở anot có 3,36 lít khí (đktc) thoát ra. Muối clorua đó là:

A. NaCl.B. KCl.

C. BaCl2.

D. CaCl2.

Lời giải:

Đáp án D.

giai hoa lop 12 bai 23 luyen tap dieu che kim loai va su an mon kim loai 3 - Giải Hóa lớp 12 bài 23: Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Check Also

tailieuphothong img - Giải Hóa lớp 12 bài 39: Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom

Giải Hóa lớp 12 bài 39: Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom

Giải Hóa lớp 12 bài 39: Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng …