Giải bài tập Toán học lớp 5 đầy đủ cả hai học kỳ

Đánh giá bài viết

Mục Lục Giải Bài Tập Toán 5

Chương một: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Chương hai: Số thập phân. Các phép toán với số thập phân

I – Số thập phân

Loading...
Xem thêm:  Giải bài tập Lịch Sử lớp 10 Bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

II – Các phép tính với số thập phân

1. Phép cộng

2. Phép trừ

3. Phép nhân

4. Phép chia

Chương ba: Hình học

Xem thêm:  Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 8: Life in the future

Chương bốn : Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

I – Số đo thời gian

II – Vận tốc, quãng đường, thời gian

Chương năm : Ôn tập

I – Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng

Loading...

II – Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên, phân số, số thập phân

Xem thêm:  Giải Toán 5 Luyện tập chung trang 31 phần 1

III – Ôn tập về hình học

IV – Ôn tập về giải toán