Giải bài tập Sinh học lớp 7 Bài 64, 65, 66: Tham quan thiên nhiên

Đánh giá bài viết

Giải bài tập Sinh học lớp 7 Bài 64, 65, 66: Tham quan thiên nhiên

Câu hỏi trang 205 sgk sinh học 7: Ghi tên động vật quan sát thấy vào bảng sau đây và đánh dấu (√) định rõ môi trường sống và vị trí phân loại của chúng (nếu rõ được tên lớp hay ngành thì cần ghi cụ thể)

Loading...

Lời giải:

   Học sinh dựa vào mẫu thu được rồi tự trả lời.

Loading...
Xem thêm:  Giải bài tập Vật lý lớp 7 đầy đủ cả hai học kỳ