Giải bài tập Địa lý 6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Giải bài tập Địa lý 6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí
5 (100%) 480 votes

Giải bài tập Địa lý 6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

(trang 15 sgk Địa Lí 6): – Hãy tìm điểm C trên hình 11. Đó là chỗ gặp nhau của đường kinh tuyến và đường vĩ tuyến nào?

Loading...

Giải bài tập Địa lý 6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Trả lời:

Trên hình 11, điểm C là chỗ gặp nhau của đường kinh tuyến 20o T và đường vĩ tuyến 10oB.

(trang 16 sgk Địa Lí 6): – Gỉa sử chúng ta muốn tới thăm thủ đô của nước trong khu vực Đông Nam Á bằng máy bay. Dựa vào bản đồ hình 12, hãy cho biết các hướng bay từ:

– Hà Nội đến Viêng Chăn.

– Cu-a-la Lăm-pơ đến Băng Cốc.

– Hà Nội đến Gia-các-ta.

– Cu-a-la Lăm-pơ đến Ma-ni-la.

Loading...

– Hà Nội đến Ma-ni-la.

– Ma-ni-la đến Băng Cốc.

Giải bài tập Địa lý 6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Trả lời:

– Hướng bay từ Hà Nội đến Viêng Chăn là hướng tây nam.

– Hướng bay từ Cu-a-la Lăm-pơ đến Băng Cốc là hướng nam.

– Hướng bay từ Hà Nội đến Gia-các-ta là hướng đông nam.

– Hướng bay từ Cu-a-la Lăm-pơ đến Ma-ni-la là hướng tây bắc.

– Hướng bay từ Hà Nội đến Ma-ni-la là hướng đông bắc

– Hướng bay từ Ma-ni-la đến Băng Cốc là hướng tây nam.

(trang 17 sgk Địa Lí 6): – Hãy ghi tọa độ địa lí của các điểm A, B, C trên bản đồ hình 12.

Trả lời:

Giải bài tập Địa lý 6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

(trang 17 sgk Địa Lí 6): – Tìm trên bản đồ hình 12 các điểm có tọa độ địa lí:

Giải bài tập Địa lý 6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Trả lời:

Giải bài tập Địa lý 6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

(trang 17 sgk Địa Lí 6): – Quan sát hình 13, cho biết các hướng đi từ điếm O đến các điểm A, B, C, D.

Giải bài tập Địa lý 6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Trả lời:

– Từ O đến A: hướng bắc.

– Từ O đến B: hướng đông.

– Từ O đến C: hướng nam.

– Từ O đến D: hướng tây.Câu 1: Trên quả Địa Cầu, hãy tìm các điểm có tọa độ địa lí sau:

Giải bài tập Địa lý 6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Lời giải:

Giải bài tập Địa lý 6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Câu 2: Hãy xác định tọa độ địa lí của các điểm G, H trên hình 12.

Giải bài tập Địa lý 6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Lời giải:

Giải bài tập Địa lý 6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 15: Các mỏ khoáng sản