Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa

Đánh giá bài viết

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa

(trang 61 sgk Địa Lí 6): – Dựa vào bảng Lượng hơi nước tối đa trong không khí, em hãy cho biết lượng hơi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ: 10oC, 20oC và 30oC

Loading...

Trả lời:

– Lượng hơi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ 10oC là 5g/m3.

– Lượng hơi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ 20oC là 17g/m3

– Lượng hơi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ 30oC là 30g/m3

(trang 62 sgk Địa Lí 6): Dựa vào biểu đồ lượng mưa của Thành phố Hồ Chí Minh ở hình 53, cho biết:

– Tháng nào có mưa nhiều nhất? Lượng mưa khoảng bao nhiêu mm?

– Tháng nào có mưa ít nhất? Lượng mưa khoảng bao nhiêu mm?

Giải bài tập Địa lý lớp 6 Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa

Loading...

Trả lời:

– Tháng 6 có mưa nhiều nhất. Lượng mưa khoảng 160 mm.

– Tháng 2 có mưa ít nhất. Lượng mưa khoảng 14 mm.

(trang 62 sgk Địa Lí 6): Quan sát bản đồ phân bố lượng mưa trên thế giới (hình 54), hãy:

– Chỉ ra các khu vực có lượng mưa trung bình năm trên 2.000mm, các khu vực có lượng mưa trung bình dưới 200mm.

– Nhận xét về sự phân bố lượng mưa trên thế giới.

Xem thêm:  Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 16: Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn

Giải bài tập Địa lý lớp 6 Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa

Trả lời:

– Các khu vực có lượng mưa trung bình năm trên 2.000 mm; phía Nam Trung Mĩ, phía đông Nam Mĩ, ven vịnh Ghi – nê (phía tây châu Phi), phía đông bắc Nam Á, các nước Đông Nam Á (trừ các nước trên bán đảo Đông Dương), phía Bắc Ô-xtray-lia, đảo Niu Ghi-nê (phía bắc Ô-xtray-lia)…Nằm trong khoảng vĩ độ từ 30o B đến 30oN; phía nam Anh và Ai-len, ven biển phía tây Bắc Mĩ… nằm trong khoảng vĩ độ 300 B đến 600B; đảo Niu Di – len (đông nam Ô-xtray-lia)… nằm trong khoảng vĩ độ từ 30o B đến 60oN.

– Các khu vực có lượng mưa trung bình năm dưới 200 mm: phía bắc châu Mĩ, phía đông bắc châu Á, ở khoảng vĩ độ 70o B trở về cực; hoang mạc Xa-ha-ra, bán đảo Ả – rập, khu vực Trung Á nằm sâu trong nội địa… ở khoảng vĩ độ từ Nam Mĩ, ở khoảng vĩ độ 20o N đến 35oN.

– Nhận xét: Trên Trái Đất, lượng mưa phân bố không đều từ xích đạo lên cực, không đều giữa ven biển và vùng nằm sâu trong đất liền, không đều giữa bờ Tây và bờ Đông các đại dương.

Câu 1: Dựa vào bảng sau:

Giải bài tập Địa lý lớp 6 Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa

– Hãy tính tổng lượng mưa trong năm ở Thành phố Hồ Chí Minh.

– Hãy tính tổng lượng mưa trong năm các tháng mùa mưa (tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10) ở thành phố Hồ Chí Minh.

– Hãy tính tổng lượng mưa trong năm các tháng mùa khô (tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4) ở thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm:  Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất

Lời giải:

– Tổng lượng mưa trong năm ở Thành phố Hồ Chí Minh là: 1.026 mm.

– Tổng lượng mưa trong năm các tháng mùa mưa (tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10) ở thành phố Hồ Chí Minh là: 863 mm.

– Tổng lượng mưa trong năm các tháng mùa khô (tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4) ở thành phố Hồ Chí Minh là: 163 mm.

Câu 2: Nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí như thế nào?

Lời giải:

Nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí. Nhiệt độ không khí càng cao, lượng hơi nước chứa được càng nhiều.

Câu 3:Trong điều kiện nào, hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành mây, mưa…

Lời giải:

Khi không khí đã được bão hòa, nếu vẫn được cung cấp thêm hơi nước hoặc bị hóa lạnh thì lượng hơi nước thừa trong không khí sẽ ngưng tụ, đọng lại thành hạt nước, sinh ra các hiện tượng mây, mưa, sương…

Câu 4: Nước ta nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm là bao nhiêu?

Lời giải:

Nước ta nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm từ 1.001 mm – 2.000 mm.

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương<