Em hãy tìm một số câu ca dao, tục ngữ có nội dung nói về tôn trọng tài sản của người khác.

Em hãy tìm một số câu ca dao, tục ngữ có nội dung nói về tôn trọng tài sản của người khác.
5 (100%) 480 votes

Tục ngữ:

Loading...

– Cha chung không ai khóc

–  Bán ruộng kiện bờ

Ca dao:

"Của mình thì giữ bo bo

Của người thì để cho bò nó ăn".

Loading...
Xem thêm:  Khi nào khối khí bị biến tính?