Home / Tài liệu lớp 7 / Sinh học lớp 7 / Địa phương em thường nuôi những động vật nào?

Địa phương em thường nuôi những động vật nào?

Địa phương em thường nuôi những động vật nào?

Nhìn chung các địa phương Việt Nam đều nuôi những loài gia súc (trâu, bò, lợn, chó, mèo…), gia cầm (gà, vịt, ngan…), cá, tôm, ba ba, lươn. Các hình thức nuôi tùy thuộc vào điều kiện của từng gia đinh và từng địa phương. Có trường hợp thì chăn thả để con vật tự kiếm ăn và cho ăn thêm. Có trường hợp nuôi nhốt trong chuồng trại và cung cấp toàn bộ thức ăn cho vật nuôi.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

Xem thêm:  Hãy kể tên một số động vật nguyên sinh gây bệnh ờ người và cách truyền bệnh.

Check Also

tailieuphothong img - Hãy nêu tác dụng của cơ hoành

Hãy nêu tác dụng của cơ hoành

Hãy nêu tác dụng của cơ hoành Tác dụng của cơ hoành: Cơ hoành co …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *